Clans of Caledonia

Autor  Juma Al-JouJou
Grafika  Klemens Franz
Vydavatel (rok)  Karma Games (2017)
Počet hráčů  1–4
Délka  30–120 min
Žánr a mechanika  Industrializace Skotska; stavba sítě, modulární plán, nákup a prodej na trhu
Lokalizace hry  Původní vydání, jazykově nezávislé komponenty
Garant pravidel 4P  Pavel Ranocha

Pravidla pro Čtyřpohár

Na Čtyřpoháru se bude hrát podle anglických pravidel, která najdete v krabici s hrou, přikládáme také zde. Existuje i neoficiální česká verze pravidel, ale v případě jakýchkoli nejasností nebo nekonzistencí mají vždy přednost anglická pravidla.

A. Výklady nejasných nebo opomíjených pravidel

1) Dvě "tužky", tedy vylepšení, nelze použít na slevu u dřevorubců nebo horníků tak, že bych snížil cenu vylepšení z 10 na 0. (vyjádření autora na BGG)

2) Rybáři (klan McDonald), kteří přímo sousedí s dalším človíčkem/budovou na souši, s ním/ní tvoří jednu osadu (Settlement)

3) Rybáři mohou být umístěni i na přístavy. (viz pravidla)

4) Rybáři neblokují jezerní pole pro účely rozšiřování ostatních hráčů.

5) Výhodu z přístavu můžu využít před i po akci, pokud není jasně specifikováno jinak (např. u masa během plnění kontraktu).

6) U přístavu, který umožňuje měnit 2 človíčky/budovy za jiné, získávám bonus za výstavbu, ale ne sousedský bonus. (viz pravidla)

7) U přístavu, který umožňuje měnit 2 človíčky/budovy za jiné, musí být oba noví človíčci/budovy jiné, než oba/obě původní, přičemž ale dřevorubec je jiný človíček než horník. (vyjádření autora na BGG)

8) Pokud klan Buchanan plní v rámci jedné akce dva kontrakty, plní je postupně, a tedy smí využít výhody z prvního pro splnění druhého. (vyjádření autora na BGG)

9) Bonus za výstavbu jednoho typu budov lze získat i vícekrát za hru (pokud se budova přestaví na jinou a poté postaví znovu).

B. Změny a doplnění pravidel

1) Při současném získání sousedského bonusu (Neighbourhood Bonus) a bonusu za výstavbu (Building Bonus) je možné využít je v libovolném pořadí, přestože z pravidel by se dal vyčíst opačný výklad. (vyjádření autora na BGG)

C. Vaše otázky ke hře

 

Pokud budete mít jakékoli další dotazy, pište je prosím na fórum.