Pravidla pro ročník 2024

Hrací systém – pořadí her

Soutěž proběhne v jednom dnu. Čtyřpohár se skládá ze čtyř kol. V každém kole se hraje na všech stolech stejná hra. Pro turnaj je předem určené pořadí her.

V každém kole odehraje každý hráč každého družstva po jedné partii. U každého stolu sedí vždy hráči ze čtyř různých družstev. Žádný hráč se nestřetne s nikým více než jednou. Hráči obdrží za každou hru body dle pořadí – vítěz 5 bodů, druhý 3 body, třetí 2 a čtvrtý 1 bod. V případě dělení pořadí ve hře se hráči o body rozdělí (např. při dělení 2. a 3. místa získají oba hráči 2,5 bodu). Celkový výsledek družstva tvoří prostý součet bodů jeho členů.

Turnaj bude nalosován tak, aby se zástupci každých dvou družstev střetli v mezích možností ve stejném počtu partií (tj. pravděpodobně se s každým družstvem setkáte ve zhruba 2-3 partiích, podle počtu týmů). Při prezenci obdrží každý hráč kartičku, na které bude uveden pro každé kolo stůl, na kterém hraje, a jeho startovní pozice ve hře. Každý hráč bude v každé hře na jiné startovní pozici ve hře. Z tohoto důvodu od všech družstev potřebujeme seznam hráčů s uvedením jejich pořadí, které určuje zároveň jejich startovní pozici v první hře.

Pořadí hráčů – nutné nahlásit předem! Pořadí (soupisku) lze vyplnit/opravit přes přihlášení. Termín pro uzavření soupisek ohlásíme.

Číslo hráče (pořadí na soupisce) udává jeho pozici v první hře. V každém dalším kole se posouvá na vyšší pozici. Hráč, který hraje u stolu jako čtvrtý, bude v dalším kole hru začínat.

Hru pro každý stůl poskytuje vždy hráč, který je pro danou hru začínajícím hráčem! Tj. v prvním kole 1. hráč, ve druhém 4. hráč, ve třetím 3. hráč a ve čtvrtém kole 2. hráč družstva. V okamžiku startu každého kola musí již být vše připraveno pro vlastní hru. Pokud se hráči nedohodnou jinak, začínající hráč též, je-li potřeba, přebírá roli bankéře. U každého stolu bude pro každé kolo umístěn papírek, na který hráči po skončení partie zapíší svůj bodový výsledek ve hře.

Nezapomeňte s sebou vaši sadu her!

Pokyny pro vlastní hru

Rozhodli jsme se stejně jako v předešlých letech nezakazovat komunikaci s protihráči během vlastní partie. Přestože je na jednotlivá kola poměrně dostatek času, doporučujeme raději se soustředit na hru a se soupeři si popovídat až po skončení partie. Varujeme zejména před přílišným komentováním tahů soupeřů. Pokud by však některému hráči vadila jakákoliv konverzace (třeba i o počasí :-)), omezíme na jeho žádost u daného stolu mluvení pouze na pro průběh hry nezbytně nutnou domluvu. V případě výrazně pomalejší hry u některého stolu budeme situaci operativně řešit (např. nastavením časového limitu na tah pro zdržujícího hráče, případně pro každého hráče u stolu). Pokud dojde během hry u stolu ke sporu (jde samozřejmě čistě o hypotetickou možnost :-)), budou hráči postupovat následujícím způsobem:

Časový harmonogram turnaje

Zveřejníme později

Pravidla pro jednotlivé hry

Ke každé hře jsou k dispozici pravidla, dodatky k nim a případná vysvětlení nejasností. Vždy je uvedeno, která pravidla jsou primární – samozřejmě s aplikací všech upřesnění a změn uvedených na stránce. Důrazně proto doporučujeme všem družstvům pravidla i FAQ důkladně prostudovat a v případě jakýchkoliv objevených nejasností nebo přímo chyb se na nás ihned obrátit (diskuzní fórum, či kontakty – dotazy k pravidlům pište nejlépe na garanty jednotlivých her uvedené na stránkách jednotlivých her).

Další pokyny

Pro zajištění hladkého průběhu finále od všech účastníků očekáváme dodržování pokynů, které jsou uvedeny v tomto dokumentu zejména pak:

  1. Včasné nahlášení soupisky (termín ohlásíme).
  2. Okamžité oznámení případných problémů s účastí.
  3. Včasná registrace na samotném turnaji (pokud bude mít váš spoj zpoždění, neprodleně nás informujte na tel. 777 852 582, případně 724 918 624)
  4. Dodržování časového harmonogramu, zejména začátků jednotlivých kol, první hráč musí včas připravit hru!

Přijeďte si změřit síly s ostatními v příjemné atmosféře, snažte ve všech partiích o výhru, ale tak, abyste se vždy všichni u stolu především dobře pobavili! 4P není jen turnaj, ale i přátelské setkání lidí, kterým deskovky učarovaly!